Målet med førebyggjande behandling er å hindre utvikling av tannsjukdomar og tannråte.

Vi vil motivere pasientane til å bruke munnhygieniske hjelpemidler og om nødvendig gje kostholdsrettleiing. Tannrens er nødvendig med jevne mellomrom. For å opprettholde ei god munnhygiene, er det viktig å fjerne tannstein, fyllingsoverskot, plakk og belegg då dette kan forårsake karies og tannkjøttsjukdom.

Spør oss om førebyggjande behandling og god munnhygiene.