Ein årleg kontroll gjev grunnlag for betre tannhelse. Ein årleg kontroll er ofte nok for å sikre ei god tannhelse.

Fordel med regelmessig kontroll:

  • Du er i forkant av tannproblema dine og kan forhindre at større og kostnadskrevande tannskadar oppstår.
  • Du får fjerna tannstein og bakteriebelegg som både disponerer for hol i tennene og skadar tannkjøttet.
  • Du får eit sundt og friskt smil.


Hos Eikås Tannlegesenter gjennomfører vi en klinisk undersøkelse og tar røntgenbilder. På denne måten kan vi lett oppdage problemer og forklarer pasienten hva vi sier. Undersøkelsen avsluttes med fjerning av tannsten og en puss/rens. Vi ser også til at tannkjøtt og slimhinner er som de skal være.