Kontrollar

Ein årleg kontroll gjev grunnlag for betre tannhelse. Ein årleg kontroll er ofte nok for å sikre ei god tannhelse.

Fordelar med regelmessig kontroll:

  • Du er i forkant av tannproblema dine og kan forhindre at større og kostnadskrevande tannskadar oppstår.
  • Du får fjerna tannstein og bakteriebelegg som både disponerer for hol i tennene og skadar tannkjøttet.
  • Du får eit sunt og friskt smil.


Hos Eikås Tannlegesenter gjennomfører vi ei klinisk undersøking og tek røntgenbilder. På denne måten kan vi lett oppdage problem og forklarer pasienten kva som må gjerast. Undersøkinga vert avslutta med fjerning av tannstein og ein puss/rens. Vi ser også til at tannkjøt og slimhinner er som dei skal vere.