Protetikk

Vi tilbyr alle variantar av faste og avtakbare proteser.

Delprotese

Ein delprotese blir brukt når fleire tenner manglar, og dei gjenverande tennene er stabile nok til å bli brukt som støtte for delprotesen.

 

Heilprotese

Heilprotese kan vere eit alternativ når alle tennene i ein kjeve skal erstattast.


Fast konvensjonell protetikk

Dette vert brukt som behandling på enkelttenner i form av kroneterapi der tannkrona er så øydelagd at vanleg fyllingsterapi ikkje er aktuelt. I tillegg kan det byggjast brukonstruksjonar der ei eller fleire tenner manglar, men der nabotenner kan brukast som feste for ei bru.


Fast eller avtakbar implantatprotetikk

Titanskruar vert operert inn i kjevebeinet og fungerer som feste for kroner, bruer eller avtakbare protesar (dekkprotesar).