Rotfylling og fyllingsterapi

Det kan vere fleire årsaker til at ei tann må rotfyllast.

Rotfylling

Som eksempel kan vi nemne karies, mekaniske traumer eller tannløsningssjukdom. Nerven inne i tanna blir fjerna av tannlegen, før rotkanalen blir reinsa mekanisk og kjemisk. Etter eit par besøk vert den utreinsa rota fylt igjen. I ettertid må tanna kontrollerast med røntgen for å vurdere om behandlinga var vellykka eller ikkje.


 

Fyllingsterapi

Dersom eit hol er i ferd med å bryte gjennom emaljen, må dette behandlast. I tanna vert det som regel lagt ei plastbasert fylling.

Amalgam vert ikkje lenger brukt til dette formålet.