Visdomsjekslar

Visdomstennene er dei bakerste jekslane i begge kjevar.

Desse kjem normalt fram i 18-25-årsalderen og må ofte fjernast. Eikås Tannlegesenter AS utfører fjerning av visdomstenner – anten ved konvensjonell trekking eller kirurgisk fjerning.